3 Nisan 2018 Salı

Çocuk Vakfı Açıklaması'na HOMUR'dan destekÇOCUK VAKFI’NDAN
KAMUOYUNA ZORUNLU AÇIKLAMA
2 Nisan 2018


9 Nisan 2016 tarihinde TBMM Aile Bütünlüğünün Korunması Araştırma Komisyonu toplantısına; “Türkiye’de ailenin durumu” hakkında Çocuk Vakfı’nın çalışmaları ve bu konudaki önerilerimi dinlemek üzere davet edilmiştim. Komisyon Başkanının söz vermesi üzerine; 1991 yılında düzenlenen 1. Aile Şûrası’ndan sonra düzenlenen tüm şûra kararları çerçevesinde, aile ve çocuk sorunlarını gerekçeleriyle açıklamaya başladığım ilk dakikalardan itibaren konuşmama üç kez müdahale eden, elindeki mikrofonu üzerime fırlatarak sözlü hakarette bulunan ve üzerime yürüyen Adalet ve Kalkınma Partisi Isparta Milletvekili Sait Yüce hakkında parti yönetiminin işlem yapması talebinde bulunulmuştur.
Ayrıca, bu esef verici davranışla ilgili ses, görüntü ve fotoğraf kayıtları Komisyon Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman’dan talep edilmesine rağmen, Komisyon Başkanı ile bugüne kadar iletişim kurulamamış, Sayın Meclis Başkanı imzalı yazı ekinde ise farklı zamanlarda adı geçen komisyonun çalışmalarını yansıtan haber CD’si gönderilmiş ve Ceza Davası zamanaşımı süresinin aşılmasına neden olunmuştur.
İlgili komisyonda yaşananlar aynı günden itibaren medyada yer aldığı hâlde tarafımızca bugüne kadar görüş açıklanmamıştır. Öncelikle adı geçen milletvekilinin bağlı bulunduğu partinin yöneticilerine yazılı başvuru yapılmış olunmasına rağmen, bugüne kadar hiçbir uyarıda bulunmayan ve işlem yapmayan parti yönetimine; Komisyon Başkanı Ayşe Keşir ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a derin üzüntülerimizi bildiriyoruz.
9 Nisan 2016 tarihinde gerçekleşen komisyon çalışmasına tanık olan ve Komisyon Raporu’na (https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss399.pdf) şerh düşen komisyon üyesi beş milletvekiline teşekkür ediyoruz.
Sözünü ettiğimiz komisyon çalışmasındaki tutumu nedeniyle, manevi tazminat davası zamanaşımı süresinin dolmasına on bir gün kala, 28 Mart 2018 tarihinde arayarak özür dileyen Isparta Milletvekili Sait Yüce hakkında dava açılmayacaktır…
Her çocuk, genç, kadın ve erkek sorununun öncelikli nedeni aile ortamıdır. Ülkemiz, 1980 sonrası aile, çocuk, gençlik ve kadın sorunlarını çözemediği gibi, sürekli erteleyen bir ülke durumuna gelmiştir. Türkiye’de, tüm sosyolojik ve psikolojik boyutlarıyla çok yönlü aile krizi yaşandığı gibi, çeyrek yüzyıl içinde aile sorunları yoksulluk ve eğitim sorunlarının önüne geçmiş bulunmaktadır. Çocuk Vakfı’nın önerisiyle kurulmuş olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın, icracı bir işlevi olan Aile ve Çocuk Bakanlığı olarak yeniden yapılandırılması fikrini savunduğumuz gibi, bundan böyle de, güncel politik tartışmaların dışında, aynı kararlılıkla aile ve çocuk gerçeğiyle ilgili çalışmalar yapmayı ve görüş açıklamayı sürdüreceğiz.
Kamuoyunun takdirine saygıyla sunuyoruz.

Mustafa Ruhi Şirin
Çocuk Vakfı KurucusuSn Mustafa Ruhi ŞİRİN


9 Nisan 2016 da TBMM Aile Bütünlüğünü Korunması Toplantısında görüşlerinize karşı şahsınıza hakaret eden AKP Isparta milletvekili Sait YÜCE yi ve bu milletvekilini savunma durumuna düşerek seslerini çıkarmayan diğer milletvekillerini, size hakaret eden Isparta milletvekili hakkında hiçbir işlem yapmayan TBMM Başkanı İsmail KAHRAMANI kınıyoruz.

Ayrıca bu konudayanınızda olduğumuzu bildirir, TBMM çatısı altında tüm görüşlerin açık seçik tartışılacağı
günlerde yaşamak inancıyla dayanışma duygularımızı iletiriz. 

HOMUR Mizah ve Karikatür Grubu

Kırmızı Metal Çocuk Dergisi Yayın GrubuHiç yorum yok: