1 Şubat 2009 Pazar

HOMUR 70.SAYIHOMUR MİZAH GAZETESİ ‘nin 70.sayısı
24 Ocak 2009 tarihinde çıktı


DÜNYA SU TEKELLERİNİN MART 2009 ayında İSTANBUL’da
Toplayacakları Suyun Metalaşması üzerine önemli kararların alınacağı

5. DÜNYA SU KONSEYİ toplantısına karşı

Demokratik Kitle Örgütlerinin Oluşturdukları
TÜRKİYE / SUYUN TİCARİLEŞTİRİLMESİNE HAYIR PLATFORMU
Bileşenleri adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulunun
ÖLÇÜ Dergisinin Eki olarak


K a p i t a l i z m i n
KOMPLO - SU

Suyun Ticarileşmesi

Manşetiyle çıktı . 24 Ocak 2009 günü İstanbul TAKSİM de ve İstiklal caddesinde dağıtıldı.

Homur’un üst manşetlerinde

* MARKOPAŞA : Sayım,Suyum yok
Boş Lafa Karnım Tok

* SU YAŞAMDIR YAŞAMLARIMIZ SATILIK DEĞİLDİR.


* HOCA NASREDDİN:Eskiden Su Mu satılırdı ?

HOMUR Mizah Gazetesi’nin bu sayısında yazılarıyla Atay Sözer, Aziz Gültekin,
Savaş Ünlü, Ord.Prof.Dr Akildane Herzeker, Fenni Yazar Piref. H. Ökkeş, Murat Gökdemir, Erhan Tığlı, Akif Akalın, Tanay Sıdkı Uyar, Beyza Üstün,
Türkiye/ Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu yazıları ile basın açıklaması yer alıyor.
Çizgileriyle de Dinçer Pilgir,CanolKocagöz, Vahit Akça, İlker Ekici,
Tayfun Akgül, Ergin Gülen, Mustafa Bilgin, Mustafa Yıldız, Eray Özbek,
Devrim Demiral, Hüseyin Çakmak, Lütfü Çakın, Hasan Seçkin, Nuri Bilgin,
Muhammet Bakır, Özhan Mercan, M.Kosonoviç suyun ticarileşmesini Homur’a taşıyorlar. Ayrıca Canol Kocagöz’ün 5. Dünya Su Kongresine Giderken Konulu Band karikatürü arka sahifede yer alıyor.
Homur’un SU ile ilgili bulmacasını Anıl Onat Doruk ,
Grafik çalışmasını Emre Öztürk gerçekleştirmiş.
Türkiye/ Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformunun çalışmalarından oluşan fotoğraflı bir kolaj çalışması “ SUYUN TİCARİLEŞMESİNE HAYIR DEDİK, HER YERDE ! “
Başlığı altında veriliyor. Bileşenlerin ve platformun web sitesi olan
http://www.suplatformu.net/ suyun ticarileşmesine hayır diyenler için HOMUR ‘da yer alıyor.

HOMUR Mizah Gazetesinin Bu sayısı için
Yayın Kurulunda :AtaySözer,Cabbar, Canol Kocagöz, Devrim Demiral, Dinçer Pilgir
Grafik Uygulama sını Emre Öztürk yaptı.
HOMUR’u istemek ve ulaşmak için
homur@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz.
Homur.blogspot.com

HOMUR Mizah Gazetesi’nin bu sayısı

TMMOB Türk Mühendis Odalar ve Mimar Odaları Birliği
İstanbul İl Koordinasyon Kurulu
Ö L Ç Ü
Mühendislikte,Mimarlıkta ve Planlamada
Dergisi Eki olarak 24Ocak 2009 tarihinde yayınlanmış ve dağıtılmıştır.
Sahibi TMMOB İl Koordinasyonu Adına Tores Dinçöz
Yayın Koordinatörü: Münür Aydın
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Fetiye Aydın
Yönetim Yeri ve Sekreterya : Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Barbaros Bulvarı Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası BEŞİKTAŞ – İSTANBUL
0.212.227 69 10 Fax: 0.212.236 85 28
e-posta : ikkistanbul@ikkistanbul.org web: ikkistanbul.org
Baskı: Çizgi Basım Yayın Ltd Şti
Galipdede Cad 77 BEYOĞLU- İSTANBUL

Hiç yorum yok: