6 Aralık 2008 Cumartesi

HOMUR Mizah Gazetesi KASIM 2008 sayısı

TÜRKİYE’nin
YER ALTI ve YERÜSTÜ ÖZKAYNAKLARINI
PEŞKEŞ ÇEKMEYE ÇALIŞANLARA KARŞI

“ Madenlerimizin Gerçek Sahibi Halkımızdır”
diyen
TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI’ ndan çıktı……

HOMUR Mizah Gazetesi Kaz Dağlarında,Bergama’da,Efem Çukurunda,Uşak Eşme ve diğer yerlerde çıkarılan Altını işlerken kullanılan Siyanur maddesinin çevresel zararlarını ve buna sebep olan gerici tarikat ve emperyal emelli sermayeye dikkatleri çekmek için

C İ A - N U R

Manşeti ile çıktı.Homur birinci sahifede ANKARA’ ya Arsenik’li “SU” içiren tekrar
AKP den Büyükşehir Belediye Başkanı olmak için çırpınan Melih Gökçek’i sahifelerine taşıdı.
“ Madenlerimizin Gerçek Sahibi Halkımızdır” diyen
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasının Başyazısının yer aldığı sahifenin
üst manşetlerinde

· MARKOPAŞA…. Bor Madeni üzerine konuştu.
“Madem ki Bor, Git Ulemaya Sor.

· KAZDAĞI: Adama “Kaz” dedik geldi kazdı.

· Profilden Arsenikli SU içen Bir Melih Gökçek fotoğrafı
HOMUR’un üst manşeti oldu.

Ayrıca Flaş haberde Melih Gökçek’in SU üzerine veciz sözleri ilginç fotoğraflarla yeraldı.

Küresel Sermayenin Direktif Yasaları dediğimiz (Başta Maden Yasası olmak üzere, Eğitimin Özelleştirilmesi, Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Siğortası “SSGSS” v.d.yasalar) başta Dünya Bankası (DB), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve IMF direktiflerini harfiyen uygulayan AKP iktidarının maskesini düşüren bir yazı ikinci sahifede yeraldı.

Ord.Prof Dr Akıldane Herzekar’ın PEK KIYMETLİ MADENLERİMİZ olan ismini yeni yeni duyduğumuz cevherler ile , Çok Uluslu Az Us’lu Şirketler,


KÖMÜR + SÖMÜR = Ö M Ü R
Maden İşçisi: Mehmet CİN Dert BABASI ‘na Derdini anlatıyor.
Dert Babası’ da Derman oluyor.

HOMUR’a bu sayıyı hazırlarken madenci yazar JACK LONDON’u ve hepimizin zevkle okuduğu eserlerini anmadan geçemezdik. Başka bir açıdan başka bir gözle JACK LONDON’a bakmaya çalıştık.Yeni kuşaklara bilhassa genç öğrencilere Jack LONDON’ı tanıtmayı bir görev bildik.

HOMUR her zaman olduğu gibi başta 17 Ağustos 7,4 DEPREM’i olmak üzere depremleri her sayımızda yazı ve çizgileriyle işlemeye devam etti.

Fenni yazarımız Piref H.Ökkeş “MADEN YASASI” nı sizin için inceledi ve yazdı.

HOMUR günümüzün konusu İrticayı bir komisyonda inceletti.
“Ve bu ülkeye İrtica Mirtica gelmeyeceği” kararına vardı.
Komisyonun kararını öyküleştirerek mizahi bir dille bu kararımızı da kamuoyuna cesaretle bu sayımızda açıklıyoruz.

Mizah Bahçesinde Anadoluyu karış, karış gezerek sergi açan,panel ve söyleşi yapan HOMUR yazar ve çizerlerini çalışmalarıyla ve tanıtıyor.
Nükleer Santrala Karşı bir afişinde yer aldığı HOMUR’da Fahri Bozbaş’ın yazdığı,
Kürşat Coşkun’un çizdiği Maden Sorununun başka bir boyutunun aktarıldığı MADENKEŞ AİLELER çizgi romanı ile Atıl Onat Doruk’un yaptığı Çengel Bulmacası yer alıyor.
Ayrıca Haydar ÖZAY’ın Surp Agop Vakfı’na ait binada başlattığı, sanatçının bunu uluslar arası alanlara taşıyacağı yeni yapıtlarının verildiği bir haber yer alıyor. Fiziksel Jeoloji Kitabı ile Nasrettin Hoca ile ilgili Sennur Sezer’in derlediği Sefer Selvi’nin desen çalışmalarını yaptığı kitapla Yazarımız Hüseyin Gül’ün yeni çıkan “Atalarımız Ne demiş”kitabı tanıtılıyor.

HOMUR’da Jeoloji ile ikide haber yeralıyor.

19-21 Kasım 2008 tarihinde Kuzey Kıbrıs 1.Yeraltı Kaynaklarının değerlendirilmesi ve yer bilimleri sempozyumu ile 13 -17 Nisan 2009 tarihlerinde yapılacak 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı haberi yer alıyor.

HOMUR’un bu sayısında yazılarıyla Atay SÖZER, Ord Prof Dr Akildane HERZEKAR, Gülsüm CENGİZ, Erhan TIĞLI, Bertolt BRECHT, Yılmaz ONAY, Rahime HENDEN, Savaş ÜNLÜ, Aziz GÜLTEKİN, Hüseyin GÜL, Emre BAKAN, Ahmet ÇUHACI, Piref.H.ÖKKEŞ, Fahri BOZBAŞ
Çizgileriyle Devrim DEMİRAL, Dinçer PİLGİR, Firuz KUTAL, Ergin GÜLEN,
Mete Arif TOKMAK, Latuff CARLOS, Mustafa BİLGİN, Atay SÖZER,
Kürşat COŞKUN, Kurtuluş AYYILDIZ, Mustafa YILDIZ, Sait KAPICIOĞLU,
İlker EKİNCİ, Canol KOCAGÖZ, Asuman KÜÇÜKKANTARCI, Hüseyin ÇAKMAK, Nuri BİLGİN, Lütfü ÇAKIN, İsmail KAR, Necati Abacı, Bas MİTROPOULOS,
Ahmet KİRAZ, Nusret ÖZTÜRK, Ferit TURAN, Cabbar, Semih POROY,
Altan ÖZESKİCİ yeraldı.
Mizah gazetesinin bulmacasını Atıl Onat DORUK grafik çalışmasını Emre BAKAN yaptığı bu sayının yayın kurulunu:
Atay Sözer, Cabbar, Canol Kocagöz, Devrim Demiral, Dinçer Pilgir üstlendi.

Hiç yorum yok: