22 Temmuz 2015 Çarşamba

Kemal Türkler / Necati Abacı

22 Temmuz tarihi iki önemli ismi andığımız gün... 

1980 yılının 22 Temmuz tarihinde işçi  sınıfı tarihinin efsane isimlerinden Kemal Türkler faşist güçler tarafından katledilmişti...


Kemal Türkler
Çizim:Atilla Atala
Kemal Türkler, 1926 yılında Denizli'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Denizli'de tamamladıktan sonra 1947'de İstanbula giderek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. İki yıl sonra eğitimini terketmek zorunda kaldı. Bu yıllarda sendikal çalışmaların içine girerek, 1951'de daha sonra DİSK'in kurucu sendikalarından biri olacak Demir ve Madeni Eşya İşçileri Sendikası'na(sonraki adıyla Türkiye Maden-İş Sendikası) üye oldu. Sendikanın Bakırköy şubesinin 13 Eylül 1953'te yapılan ilk genel kurulunda şube yönetim kuruluna seçilen Türkler, önce şube sekreterliğine daha sonra da şube başkanlığına seçildi. Bu tarihten sonra 28 Mart 1954'te yapılan sendika genel kurulunda yürütme kuruluna girerek, sendika genel sekreteri oldu. Aynı yıl sendikanın kurucu üyesi Yusuf Sıdal ile genel başkan Üzeyir Kuran'nın rahatsızlıklarından ötürü görevlerinden ayrılmaları üzerine 16 Eylül 1954'de Türkiye Maden-iş Sendikası'nın Genel başkanlığına getirilen Türkler, bu görevi 26 yıl sürdürdü..

Sendikanın genel başkanlığına getirildikten sonra örgütlenme çalışmalarına hız veren Türkler, 1958'de yapılan genel kurulda Örgüt'ün yalnızca İstanbul'da değil bütün Türkiye'de örgütlenmesini sağlayacak kararın alınmasında etkili oldu. Aynı kongrede sendikanın adı Türkiye Maden-İş Sendikası olarak değiştirildi. 27 Mayıs'tan sonra sendikal örgütler arasında etkin bir mücadele veren Maden-İş Sendikası'nın Türk-İş içinde öne çıkmasını sağladı.

13 Şubat 1961'de Rıza Kuas, Kemal Nebioğlu, İbrahim Güzelce ve Avni Erkalın gibi kişilerle birlikte Türkiye İşçi Partisi(TİP)'ni kurarak, bu partinin ilk genel sekreterliğini yaptı. Türkiye İşçi Partisi'nin 1971'de kapatılmasına kadar parti içinde aktif olarak çalışan ve genel yönetim kurulu üyeliğinde bulundu.

Sennur Sezer ölümünün
ardından bu dizileri yazmıştı
1963'te Maden-İş Sendikası'nın Kavel'de başlatmış olduğu direnişin yürütülmesinde de aktif olan Türkler, bir yıl sonra Singer Fabrikası'nda başlatılan grev nedeniyle Türk-İş genel başkanı Seyfi Demirsoy'la birlikte kısa bir süre tutuklandı. Bu yıllarda Türk-İş yönetiminin grevlere karşı takınmış olduğu eleştirdi. Bu süreç Tük-İş'ten ayrılmaya kadar gitti ve 13 Şubat 1967'de Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu(DİSK)'nu kurdu. 1977'de yapılan 6. genel kurula kadar DİSK'in genel başkanlığını yapan Kemal Türkler, bu dönem içinde mücadeleci ve aktif kişiliğiyle öne çıktı. Özellikle 1971'e kadar Maden-İş Sendikası'nın yürütmüş olduğu yetki mücadelesinde güçlenen DİSK, 15-16 Haziran Haziran'dan sonra üye sayısını artırdı. Kemal Türkler 15-16 Haziran olayları nedeniyle tutuklandı. 12 Mart'tan sonra bağımsız sendikaların katılımıyla üye sayısı daha da artan DİSK içinde başgösteren anlaşmazlıkta Ulusal Demokratik Cephe(UDC) yanlılarıyla işbirliği yaptı. 28 Temmuz 1977'de yapmış olduğu açıklama örgüt içinde tartışmalara yolaçtı. DİSK yürütme kurulu içinde diğer üyelerle anlaşmazlığa düşen Türkler, Aralık 1977'de yapılan 6. genel kurulda genel başkanlığa seçilemedi. Bu tarihten sonra Maden-İş Sendikası'nın genel başkanlığını yürüttü. 22 Temmuz 1980 sabahı Merter'de evinin önünde sendikaya gitmek üzere arabasına binerken düzenlenen faşist bir saldırı sonucu hayatını kaybetti.Karikatürist dostumuz Necati Abacı'yı da 2004 yılının 22 Temmuz'unda yitirdik...

8 Haziran 1958'de İçel'in Mut ilçesinde doğdu. İlköğrenimini  Tarsus Atürk İlkokulun'da (1965-1970), ortaöğrenimini Tarsus Cengiz  Topel Lisesi'nde (1970-1976), yükseköğrenimini İstanbul Tatbiki  Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, Grafik Bölümü'nde tamamladı. (1977-1981). Sanatta yeterlilik doktorasını İzmir Dokuz Eylül  Üniversitesi'nde verdi (1986).


İlk karikatürü Hey'de (1973) henüz ortaöğrenimini sürdürürken  yayımladı; bu yayın çabası başka dergilerde amatör olarak  sürdü. 1977'de İstanbul'a yükseköğrenim için yerleşti ve  Babıâli'ye taşrada başladığı çizgi çalışmalarını sürdürmeye başladı. Haftalık mizah dergisi Çarşaf'ta uzun süre  politik ve toplumsal konular üzerine karikatür çizdi. Bu ilk  profesyonel çizgi sürüveni sürerken Karikatürcüler Derneği'nin  birçok etkinliğine katıldı; birçok yurtiçi ve yurtdışı  karikatür yarışmalarına katıldı, toplu sergilerde yer aldı.
Gösteri, Milliyet Sanat Dergisi, Sıfır, Düşün, Karikatür, Bizim  English, eyazperde, Adam Öykü, Geniş Açı, Dünya, Temmuz, Diyojen  ve Güldiken gibi dergi ve gazetelerde portre ve resimleme  ağırlıklı olmak üzere sanat, edebiyat, kültür ve politik  konularda karikatürleri yayımlandı. 1981-1985 yılları arasında  birçok yayın ve reklam kuruluşlarında grafik tasarımcı olarak  çalıştı. 1985-1990 yılları arasında İzmir Dokuz Eylül  Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü'nde öğretim üyeliği yaptı. Kültür Sanat dergilerine karikatürler  çizdi. Reklam ajanslarında grafik tasarımcı olarak çalıştı.  Ayrıca kültür alanı için de birçok konuda tasarımlar  gerçekleştirdi. İstanbul, Beykent Üniversitesi Güzel sanatlar  Fakültesi, Grafik Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalıştı.

Türk sanat dünyasının birçok yaratıcısını, rengin  olanaklarını da kullanarak olağanüstü bir grafik anlatımla  yansıttı. Portrelerinde ulaştığı yorum gücü ve estetik düzey,  dünya portre karikatür tarihi içinde anılabilecek çağdaş bir düzeye ulaşmıştır.

İlk kişisel sergisini 1982'de "Çizgilerle Sanat  İnsanları" (İstanbul) adı altında açtı. Daha sonra 1987'de,  "Çizgilerle Sanat Kadınları" ve 1994'de - salt karikatürcüleri  yorumladığı - "Çizgi İnsanları"nı açtı. 1983'de Şahin Kaygun

ile birlikte açtığı sergisi dışında 1987'de "Grafik Mizah"ı  İzmir'de izleyiciyle buluşturdu. "Çizgili Fotoğraflar" adlı  karikatür sergisini 2002'de İstanbul'da açtı. Yapıtları Gabrova  Mizahevi (Bulgaristan, 1981) Varşova Dünya Afiş Müzesi'ne alındı  (Polonya, 1988). Başlıca Ödüller: Uluslararası Simavi Karikatür  Yarışması, "Erol Simavi Özel Ödülü" (1986), Abdi İpekçi  Dostluk ve Barış Ödülü-Afiş Dalı, "Üçüncülük  Ödülü" (1988), Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması, "Başarı Ödülü" (1992), Yomiori Shiumbon Uluslararası Karikatür  Yarışması, "Mansiyon" (1994), Asaf Koçak Karikatür Yarışması,  "Büyük Ödül" (1997), Grafikerler Meslek Kuruluşu, Grafik Ürünler  Sergisi, "Emin Barın Ödülü" (1998).Hiç yorum yok: