5 Haziran 2014 Perşembe

6. Sanatçılar Kurultayı


6. Sanatçılar Kurultayı
“Sanatta Özerklik ve TÜSAK”

7 Haziran 2014
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Toplantı Salonu- Karaköy

               “ÖSK sürecinde yer alan ve artık aramızda olamayan Şükran Kurdakul,
               Atilla Ergür, Haşmet Zeybek, Oktay Ekinci ve nice sanat emekçisi
               dostlarımızın anısına …”
Sanatın ve sanatçının onlarca yıllık birikimini yok etmek için yola
çıkanlar karakol yaptıkları AKM’de gözümüzün içine bakarak “ucube”
ilan ediyor bizi.
Kendisinin olmayan, kendisinden yana olmayan her şeyi ve herkesi
hedef göstermekten çekinmeden sanatı kendilerine bağlamaya çalışıyorlar.
İktidar sanatı toplumla buluşturmaya çalışan sanat kurumlarını yok
edip kendi emrine almak istiyor sanatı.
Orkestralar, korolar, dans toplulukları, halk müziği, klasik Türk müziği
koroları, opera, bale, tiyatrolar tırpanlanıp ödeneksiz bırakılarak
karartılacak.
Maden altında siyaha bürünen, protestoları gazla boğulmaya çalışan
ülke insanı sanattan da mahrum bırakılacak.
Üniversiteler, konservatuvarlar anlamını yitirmekle kalmayacak, işsiz
sanatçılar taşeron zulmünde çırpınmaya mecbur kılınacak.
Ülkenin akarsularını yandaşlarına pazarlayanlar, ülke sanatı ve
sanatçısının önüne de bent çekecek.
TÜSAK taslağının yasalaşması sanatın ve sanatçının iktidar tarafından
TUTSAK edileceği anlamına geliyor.
TÜSAK taslağının yasalaşması sanat ve sanatçı için kurulmuş bir
TUZAK’tır.
TÜSAK taslağı Meclis’ten geçmeden önce sanatın içine tükürmekten
çekinmeyen iktidara, birlikte “DUR!” demeliyiz.
               Bu sorumlulukla, sanat-sanatçı örgütleri başta olmak üzere, tüm
               sanatçılarımızı ve dostlarımızı, ortak geleceğimize ve Özerk Sanat Konseyi
               kurumlaşmasına sahip çıkmak üzere 6. Sanatçılar Kurultayı’na
               katılmaya çağırıyoruz.


6. Sanatçılar Kurultayı
“Sanatta Özerklik ve TÜSAK”

7 Haziran 2014
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Toplantı Salonu- Karaköy

PROGRAM

09:30-10:00        Açılış
                               Eyüp Muhcu                                        TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı
                               Yavuz Demirkaya                                ÖSK Sözcüsü / Kültür Sanat-Sen Gn. Bşk.

10:00-11:00        Sunuşlar

                               Yok Edilen ve Dönüşen Sanat Mekanları 

                                                               Mücella Yapıcı                                   TMMOB Mimarlar Odası
                                                               Ezgi Bakçay                                        İMECE Toplumun Şehircilik Hareketi
Aydın Çubukçu                                  Evrensel Sanat
              
                               ÖSK ve Özerk Sanat Kurumu Yasa Tasarısı Süreci

Ekrem Kahraman                               ÖSK Eski Sekreteri
Vecdi Sayar                                        ÖSK Eski Sekreteri
Canol Kocagöz                                   ÖSK Eski Sekreteri

11:00-11:30        Ara

11:30-13:00        1. Oturum: ÖSK/ TÜSAK Yasa Tasarıları Karşılaştırması ve Gelecek

Oturum Yöneticisi
Nilüfer Ergin                                      Prof. / Marmara Ünv.                       

Konuşmacılar
Ünsal Piroğlu                                     Avukat
Hüseyin Özbek                                    İstanbul Barosu YK Sekreteri   
Abdullah Sezer                                   Yrd. Doç. Dr. / Marmara Ünv.

                               13:00-14:00         Yemek Arası

                               14:00-15:30         2. Oturum: Türkiye Sanat Kurumu; Özerklik, Tutsaklık ve Gelecek

Oturum Yöneticisi
Günay Atalayer                                 Prof. / Marmara Ünv.

Konuşmacılar
Nurhan Tekerek                                 Prof. Dr. / Uludağ Ünv.
Müride Sun Aksan                             Doç. Dr. / Hacettepe Ünv.
Cevdet Kocaman                                                Kültür Bakanlığı Eski Sanat Müşaviri
                              
                               15:30-16:00         Ara                               16:00-19:00         Forum: Özerk Sanat Kurumu Mücadelesi ve TÜSAK

Forum Yöneticisi
Müjgan Özçay                                     İstanbul Opera Solist Sanatçısı
                                                               (Kültür Sanat Sen- SANSEV)

Katılımcılar
Sinema Alanı:                                    Janset Paçal (BİROY, Oyuncular Sendikası) Tamer Baran (SENDER)
                                                               BSB
                                                               ÇASOD
                                                               Can Kolukısa

                                                               Yazın Alanı:                                       Tarık Günersel (PEN Türkiye Merkezi)
                                                                                                                             Nazif Uslu (OYÇED)
                                                                                                                             Merve Okçuoğlu (Türkiye Yayıncılar Birliği)
                                                                                                                             Onur Öztürk (Emin Türk Eliçin K. S. Vakfı)
                                                                                                                             C. Hakkı Zariç (TYS/ ÖSK Dönem Sekreteri)

                                               Müzik Alanı:                                      Arda Aydoğan (İst. Filarmoni Derneği)
                                                                                                              Müfit Bayraşa (İ. Ü. Konservt. Başdanışman)
                                                                                                              Mehmet Yılmaz (OPSOD)

                                               Sahne Sanatları Alanı:                  TOMEB
                                                                                                              İŞTİSAN
                                                                                                              Metin Boran (UTEB)
                                                                                                              Ragıp Yavuz
                                                                                                   S. Çetin Aydar   (Prof. Dr. / Ankara Ü.)

                                               Görsel Sanatlar Alanı:                  Bedri Baykam-Tijen Şikar Parla (UPSD)
                                                                                                              Nazan Akpınar (GSB Resim Derneği)
                                                                                                              Metin Yergin (Heykeltıraşlar Derneği)
                                                                                                              Özcan Yaman

                                               Tasarım Alanı:                                Kubilay Önal (Mimarlar Odası)
                                                                                                              Evcimen Perçin (Sahne Tasarımcıları)
                                                                                                              Yücel Gürsel

                                               Karma Alan:                                     Haluk Ayvazoğlu (BASAD)
                                                                                                              Ergin Gülen (Mizah Üretenler Derneği)
                                                                                                              Orhan Aydın (NHKM)
                                                                                                              Nuray Sancar 
                                               Yavuz Demirkaya (Kültür Sanat-Sen/ ÖSK Dönem Sözcüsü)
                              
                               19:00-…               Dinleti / Kokteyl                                                Caner Bozkurt (Grup YORUM)  

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Kemankeş Mah., Kemankeş Cad. No:31 Karaköy/Beyoğlu 34425 İstanbul
Tel: +90 212 251 4900 / Faks: +90 212 251 9414

                                                               www.ozerksanatkonseyi.org

                                                               İletişim İçin:
                                                               ozerksanatkonseyi@gmail.com
                                                               kultursanatsengebyhis@gmail.com
                                                               turkiyeyazarlarsendikasi@gmail.com

ÖZERK SANAT KONSEYİ BİLEŞENLERİ

AFSAD - Ankara Fotoğraf Sanatı Derneği
Ankara Sinema Derneği
ANSAN - Antalyalı Sanatçılar Derneği
ASİTEJ - Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Türkiye Merkezi
Ayvalık Kültür Sanat Derneği
BASAD- Bakırköylü Sanatçılar Derneği
BESAM - Bilim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği
Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği                                                     
BİROY- Sinema Oyuncuları Meslek Birliği
BSB -Belgesel Sinemacılar Birliği                                                                                                    
Çağdaş Drama Derneği
ÇASOD – Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği                                                    
Çocuk Yayınları Derneği
DETİS - Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği                                                                             
Edebiyatçılar Derneği
Emin Türk Eliçin Kültür ve Sanat Vakfı                                        
Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Birliği
Eskişehir Sanat Derneği
FİLM YÖN - Film Yönetmenleri Derneği
FİYAP- Film Yapımcıları Derneği
Fotogen
GMK - Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği                                                                              
GÖRSAV - Görsel Sanatlar Vakfı
Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği
Heykeltıraşlar Derneği                                                                                                                        
İFSAK                                                                                                                                                                              
İSAV - İletişim ve Sanat Araştırma Vakfı
İstanbul Filarmoni Derneği
İstanbul Kısa Filmciler Derneği
İŞTİSAN - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Derneği                                 
Karikatür Vakfı
Karikatürcüler Derneği                                                                                                
KESK Kültür Sanat-Sen                                                                                                                     
Kültürlerarası İletişim Disiplinlerarası Sanat Derneği
MESAM - Müzik Eseri Sahipleri Meslek Birliği                                                 
MİV -Mimarlık Vakfı                                                                                                                                                                         
Mizah Üretenler Derneği                                                                                                                     
MSG - Müzik Eseri Sahipleri Meslek Birliği
MSÜ DGSA Mezunları Derneği
MÜ-YAP Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek  Birliği
MÜYORBİR - Müzik Yorumcuları Meslek Birliği
MÜZİK-SEN - Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası
Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı
NHKM - Nazım Hikmet Kültür Merkezi                                                                                       
OPSOD- Opera Solistleri Derneği
OYÇED - Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği
Oyuncular Sendikası                                                                                                                           
Özel Tiyatrolar Derneği
PEN- Türkiye Merkezi                           
POP SAV - Popüler Müzik Sanatçıları Vakfı
Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği
Reklam Yazarları Derneği
Resim ve Heykel Müzeleri Derneği
SANART                                                                                                                                                 
SANSEV - Sanatçılar ve Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği
SENARİST-BİR
SEN-DER –  Senaryo Yazarları Derneği
SESAM - Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği
SETEM - Sinema ve Televizyon Eserleri Sahipleri Meslek Birliği
SEYAP Sinema Eserleri Yapımcıları Meslek Birliği
SİNE- BİR Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği                                                                      
SİNE-KOOP- Sinema Ürünleri Üretim Kooperatifi
SİNE-SEN - Sinema Emekçileri Sendikası                                                                                   
SİYAD - Sinema Yazarları Derneği
Tekstil Tasarımcıları Derneği
Tiyatro Yapımcıları Derneği
TMMOB İç Mimarlar Odası                                                                                                               
TMMOB Mimarlar Odası                                                                                                                                           
TOBAV - Devlet Tiyatroları, Opera ve Bale Çalışanları Vakfı                        
TODER - Tiyatro Oyuncuları Derneği                                                                                            
TOMEB - Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği                                                                               
Troya Folklor Araştırmaları Derneği
Türk Seramik Vakfı
Türkiye Yayıncılar Birliği
TÜRSAK - Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı
TYS - Türkiye Yazarlar Sendikası
Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği
UPSD - Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği                                                                              
UTEB - Uluslar arası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği

Hiç yorum yok: