15 Aralık 2010 Çarşamba

75. Sayımız çıktı

H O M U R Mizah Gazetesi bu sayısını

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ - TIP DÜNYASI GAZETESİ Eki
Olarak Yayınladı.

Bu sayının konusu Dünyanın İlk Sağlık ve Tedavi Merkezlerinden biri olan

Homur
ALLİANOİ için çıktı


ALLİANOİ ’ NİN PERİSİ
YÜZÜLÜYOR DERİSİ


Manşetiyle çıkan HOMUR ‘un Aralık 2010 sayısının

Üst manşetleri ise

· “Su altına gömüldü
Allianoi’ nin Perisi
Gülüyor halimize
Paşamızın gerisi.
MARKOPAŞA
· Çör oni, tut oni, al oni, çidey elimizden Allianoi.
SU DELİSİ TEMEL

* Gençlerimiz Kararlıdır,
Yumurta Arsıza Zararlıdır.
Namı diğer Sağlık Tanrısı ASKLEPİOS


Olarak çıkan HOMUR Mizah Gazetesinde Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr Eriş BİLALOĞLU’nun baş yazısı ile Sümeroloğ Veysel DONBAZ’ın yazıları
Hem Türkçe hem İngilizce olarak yer aldığı derginin bu sayısında

Çizgileriyle Ergun AKLEMAN, Ferit AVCI,Dinçer PİLGİR, Atay SÖZER, Aşkın AYRANCIOĞLU, Ahmet ERKANLI, Cemil AÇIKKOL, Mustafa BİLGİN, Coşkun GÖLE, Asuman KÜÇÜKKANTARCI, Engin SELÇUK, Nevin ELİTEZ, Devrim DEMİRAL,
Aydan ÇELİK, Mehmet KAHRAMAN, Atilla ATALA, Günberk GÜLDEREN, Seyit SAATÇİ, Cem KOÇ, Lütfü ÇAKIN, Selim TANRISEVER, Nuri BİLGİN, Mustafa YILDIZ, Tayfun AKGÜL, Kemal COŞLU, Sahil BALIKÇI, Birol ÇÜN, İ.Serdar SAYAR, Vahit AKÇA, İlker EKİNCİ, Ergin GÜLEN, Canol KOCAGÖZ, Özge ULU,
Uğur Deniz KUŞGÖZ, Erdem ÇOLAK,Nehar TÜBLEK,Omayya Joha ( Filistin ), Jitet KOESTANA(Endenozya) , Volkan AYDOĞAN, Ayten KÖSE, Taner ÖZEK, Ferit ÖNGÖREN, Kürşat COŞKUN, Mehmet ZEBER

Yazılarıyla Eriş BİLALOĞLU, Ord Prof Dr Akildane HERZEKAR, Nilay YILMAZ, Hatice KURTULUŞ, Savaş ÜNLÜ, Berkan ÜRGEN, Ahmet YARAŞ, Veysel DONBAZ, Piref. H. ÖKKEŞ, Tahir ÖNGÜR, Osman ÖZTÜRK, Cihan DEMİRCİ, Nurdoğan GÜLEN, Leyla HALİD, Rıfat ILGAZ, İsmail Cem ÖZKAN yazı ve şiirleriyle yeraldığı HOMUR Mizah Gazetesinin Türk Tabipleri Birliği’nin Tıp Dünyası Gazetesi olarak çıkan ALLİANOİ özel sayısının Çengel Bulmacasını Anıl Onat DONAT yapmıştır.

Bu sayının Yayın Kurulunda
Atay Sözer, Cabbar, Canol Kocagöz, Devrim Demiral, Dinçer Pilgir yer almış
Homur Allianoi özel sayısı Editörleri de
Dr. Ahmet Yaraş, Dr Ali Çerkezoğlu, Dr Osman Öztük olmuştur.

HOMUR Mizah Gazetesinin ALLİANOİ özel sayısı
Aralık 2010 tarihinde yayınlanmıştır.

Türk Tabipleri Birliği Adına Sahibi: Dr Eriş Bilaloğlu
Genel Yayın Yönetmeni: Mutlu Sereli
Yazışma Adresi:
Türk Tabipleri Birliği,Tıp Dünyası
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunagil Sok.
No:2 Kat:4 Postakodu: 06570 Maltepe- ANKARA
Tel:0.312.231 31 79
Fax :o.312.231 19 52-53
e-posta: tipdunyasi@ttb.org.tr

HOMUR Haberleşme adresi:
homurmizah@yahoo.com
homur@hotmail.com

Hiç yorum yok: